Category Archives: Dil Bilgisi / Gramer

Perfekt Listesi

Almanca Dil Bilgisi / Grammatik

Dilbilgisi   /  Grammatik

Alfabe  /  Das ABC

Sayılar  / Zahlwörter

Saatler  /  Uhrzeiten

Tarihler   /  Darum

Isim  /  Nomen

Tanımlık  / Artikel

Kişi  Zamirleri  / Personalpronomen

Fiiller / Verben

Soru Zamirleri   /  W- Fragen  /  Fragewörter

Cümle kurma   /  Satzbau

Sıfatlar / Adjektive

Emir kipi  /  Imperativ

Zarf   /  Adverbien

Niteleyici  Fiiller / Modal Verben

İlgeçler   /   Präpositonen

Bağlaçlar   /  Konjunktionen

Şimdiki  Zaman  /  Präsens

Di’ li Geçmiş Zaman  /   Perfekt

Yakın Geçmiş Zaman-Hikaye Bileşik Zaman   /  Präteritum

Miş’li Geçmiş Zaman  /  Plusquamperfekt

Futur  l  und  ll   /  Gelecek  Zaman

Dilek Kipi  /  Konjunktiv  l und  ll

Ortaçlar   /  Partizip  l  und  ll

Edilgen  Çatı  /  Passiv

İlgi cümleleri  /  Relativsätze

 

Almanca Sayılar/ Zahlen

die Zahlen  

1′den 10 ‘ a kadar                                            11′den  20′e kadar

okunuşu                                                      okunuşu

0     null              nul                                     

1     eins              ayns                      11  elf                             elf 

2     zwei            svay                       12  zwölf                      tsvölf

3     drei             dray                       13 dreizehn               drayseyn 

4     vier              fi’a                          14 vierzehn               fi’aseyn

5     fünf            fünf                        15  fünfzehn              fünfseyn 

6     sechs        zeks                       16 sechzehn              zeksseyn

7     sieben      zibın                       17 siebzehn              zibseyn

8     acht           aht                          18 achtzehn             ahtseyn

9     neun         noy’n                    19 neunzehn            noynseyn

10    zehn        seyn                      20 zwanzig                svansig

Almanca wohnen-kommen

Almanca ‘da nereli olduğumuzu veya nereden geldiğimizi söylemek
için   ” kommen ” fiili kullanılmaktadır. ” kommen ”  fiilinin kelime anlamı ise
”  gelmek ”    olarak çevrilir.
kommen  :     kommen   fiilinin    en     takısını atarsak  fiilin kökünü bulmuş oluruz.  
Bu köke çeşitli harfleri ekleyerek    fiil çekimini gerçekleştirebiliriz. Fiilin çekimini inceliyelim.    

Ich      komme     ( ben geliyorum) 

Du       kommst     ( sen geliyorsun)

Er       kommt        ( o erkek geliyor) 

Sie      kommt         ( o  bayan  geliyor)

Es       kommt         Artikel’i  das  olan kelimeler için kullanılır.

Wir     kommen      ( Biz geliyoruz)

Ihr     kommt           ( Siz geliyorsunuz ) 

Sie     kommen       (  Onlar geliyorlar)

Sie     kommen      ( Siz  geliyorsunuz )

” Nerelisin”   veya  ” Nereden  geliyorsun ” sorularını sormayı öğrenelim.
Soru kelimemiz :  Woher
Fiilimiz:     kommen
şahıs  zamiri:  ich,du,er,sie,es,wir,ihr,sie,Sie  den biri.
Woher  kommen  Sie ? ( Nerelisiniz  ?  )
Woher kommst du ?   (  Nerelisin?)
Ich komme  aus der Türkei.   (Ben Türkiye’den geliyorum)
NOT:   aus  burada  Türkçemizdeki  ”  den ”   ve ” dan”  ekinin karşılığıdır.
             Bazı Ülkelerde sadece aus kullanılmaktadır. Türkiye ‘den derken
aus der Türkei diyoruz. Bazı ülkelerin kullanımlarını inceliyelim.
Ich komme  aus England. ( İngiltere )
                         aus  Deutschland. ( Almanya )
                         aus   Holland.  ( Hollanda )                                                        
                         aus  Griechenland.  (Yunanistan)
                         aus Amerika.  ( Amerika )
                         aus Italien.    ( Italya )
                         aus Österreich  ( Avusturya )
                         aus  Frankreich ( Fransa )
                        aus  Russland  ( Rusya )
                        aus Finnland  (  Finlandya )
   Ich komme   aus der Türkei.
                             aus der  Schweiz.( İsviçre)
                             aus der USA.  ( Amerika)
                             aus dem İran. ( İran )
Örnekler :
Woher kommst du ? ( Frankreich) ( Nereden geliyorsun?)
Ich  komme   aus Frankreich.  ( Ben Fransa’dan geliyorum.)
Woher kommt   Murat ? ( Deutschland)  ( Murat  nereden geliyor? )
Murat   kommt  aus Deutschland.  ( Murat  Almanya’dan geliyor?)
Woher kommt Ayşe ?  (  Türkei )  (  Ayşe nereden geliyor?)
Ayşe kommt aus der Türkei.    (  Ayşe  Türkiye’den geliyor.)
Woher kommt ihr ?  (  England)   ( Siz nereden geliyorsunuz ?)
Wir kommen aus England.    ( Biz İngiltere’den geliyoruz.)
Yüklem ile soru sorarken:
Kommst  du aus der Türkei?  ( Türkiye’den mi geliyorsun?)
Ja, ich komme aus  der Türkei.  ( Evet ,ben Türkiye’den geliyorum.)
Nein ,ich komme nicht aus der Türkei? ( Hayır,ben Türkiye’den gelmiyorum.?
Nein,ich komme aus England?  ( Hayır,ben İngiltere’den geliyorum.)
Kommt Tim  aus Österreich?  (  Tim  Avusturya’dan mı geliyor?) 
Ja,  Tim  kommt  aus Österreich .  ( Evet ,Tim  Avusturya’dan  geliyor.)
Nein ,Tim  kommt  nicht aus Österreich? ( Hayır, Tim  Avusturya’dan gelmiyor ?
Nein,Tim  kommt  aus England?  ( Hayır, Tim  İngiltere’den geliyorum.)

Kommt  Elif  aus  Amerika ?  (  Elif  Amerika’dan mı geliyor?) 
Ja,  Elif  kommt  aus  Amerika .  ( Evet ,   Elif  Amerika’dan geliyor.)
Nein , Elif  kommt  nicht aus  Amerika ? ( Hayır,  Elif  Amerika’dan gelmiyor ?
Nein, Elif   kommt  aus England?  ( Hayır, Elif  İngiltere’den geliyorum.)

Almanca isim sorma

Wie ist ………..

Almanca ‘da  resmi  kişiler arasında  isim sorarken daha çok bu kalıp kullanılmaktadır.

Wie heißen Sie / heißt du …… ? ile aynı  anlamdadır.

 Wie ist dein Name ?  ( Adın ne ?)

→  Mein Name ist  Ayşe  Altan. ( Adım Ayşe Altan.)

 

Wie ist Ihr Name? (  Adınız ne ?)

→  Mein Name ist  Ayşe  Altan. (Adım Ayşe Altan.)

 

Bu bölümde gramer konusunu anlatmayı uygun bulmuyorum. Kalıp halinde ezberlenmesi                                                                                                      daha kolay.

Aynı kalıp ile ön ad,adres,telefon,ve soyadımızı da sorabiliriz .

 

Wie ist Ihr/dein Vorname ?   →  Mein Vorname ist Elif.  

 

Wie ist Ihr/dein Nachname?Mein Nachname ist Altan.

 

Wie ist Ihr/ dein Familienname? Mein Familienname ist Altan. 

 

 

Almanca bu kim?

 ‘’ Bu kim? ‘’  diye sorabilmemiz için  ‘’  das ‘’ Artikelini ( tanımlık )kullanmamız gerekmektedir?

TEKİL:

Wer ist das?    (  Bu kimdir ? )     Das ist Elif. (  Bu Elifdir.)

   Das  ist  Murat.  ( Bu Murattır.

Ist das   Elif?  ( Bu Elif mi ?)

 Ja,das ist Elif.  ( Evet, bu Elif.)

Nein,das ist nicht Elif.  ( Hayır ,bu Elif değil.)

Nein ,das ist Ayşe.    ( Hayır ,bu Ayşe.)

 

Ist das   Barış ?  ( Bu  Barış  mi ?)

 Ja,das ist  Barış.  ( Evet, bu Barış.)

Nein,das ist nicht Barış .  ( Hayır ,bu Barış  değil.)

Nein ,das ist  Bülent.    ( Hayır ,bu Bülent.)

 

ÇOĞUL:

Sind das  Bülent und Murat ?  ( Bunlar Bülent ve Murat mı?)

Ja,das  sind  Bülent und Murat.  ( Evet, bunlar  Bülent ve Murat.)

Nein,das  sind  nicht Bülent und Murat .  ( Hayır , bunlar  Bülent ve Murat  değil.)

Nein ,das sind Birol und  Mehmet. ( Hayır ,bunlar Birol ve Mehmet.)

Almanca yaşımızı söyleme

Almanca’da yaşımızı söylerken  ” sein ” fiilini kullanmamız gerekmektedir.                                                                                                                     ‘sein ” fiilinin çekimini bir hatırlıyalım.

 

Ich    bin

Du    bist

Er      ist

Sie     ist

Es      ist

Wir   sind

Ihr    seid

Sie    sind

Sie    sind

Yaşımızı  nasıl söylediğimizi inceliyelim.

Ich    bin   30   Jahra alt.      →  Ben  30  yaşındayım.

Du     bist  25    Jahre alt.      →  Sen  25   yaşındasın.

Er      ist     18   Jahre alt.       →  O  18  yaşında .( erkek )

Sie     ist     15   Jahre alt.      →  O   15 yaşında. ( bayan)

Es      ist      5    Jahre alt.       →  ( nesneler için kullanılabilir )

Wir   sind   12   Jahre alt.      → Biz  12 Yaşındayız .

Ihr    seid   10  Jahre alt.      →  Siz   10  yaşındasınız.

Sie    sind    36   Jahre alt.    → Onlar  36  yaşındalar.

Sie    sind     20  Jahr alt.      → Siz  20  yaşındasınız.

 

Almanca ‘da yaşımızı ise‘ Wie ” soru kelimesini kullanarak sorabiliriz.

 

Wie alt sind Sie? (Kaç yaşındasınız?)                                                                                                                                                                                                     Ich bin 16  Jahre alt.( Ben 16 yaşındayım.)

          

Wie alt ist Herr Schmidt? ( Bay Schmidt kaç yaşında)                                                                                                                                                            Herr Schmidt ( Er)  ist  35  Jahre alt.  ( Bay  Schmidt ( O )  35  yaşında.)

 

Wie alt ist Klaus ?     ( Klaus  kaç yaşında?)                                                                                                                                                                                                Klaus ist 9  Jahre alt.   (  Klaus 9  yaşında.)

 

Wie alt ist Susanne?  ( Susanne  kaç yaşında?)                                                                                                                                                                 Susanne  ist 13  Jahre alt.  (  Susanne 13  yaşında.)

 

Wie alt seid ihr ?     (Siz kaç yaşındasınız )                                                                                                                                                                                      Wir  sind 18 Jahre alt.  (  Biz   18 yaşındayız.)

 

  ”Yüklem”  ile sorulan  soruları inceliyelim..

 

Ist Frau Müller 27 Jahre alt?

 • Ja,  sie  ist  27  Jahre  alt.                                                                                                                                                                                                                        • Nein, sie  ist  nicht  27  Jahre  alt.                                                                                                                                                                                                     • Nein, sie  ist  25  Jahre  alt.

 

Ist Thomas  33  Jahre alt ?

•Nein, er   ist  30 Jahre alt.                                                                                                                                                                                                                     •Nein , er   ist  nicht 33  Jahre alt.                                                                                                                                                                                                          •Ja ,ich bin 33  Jahre alt.

 

Seid  ihr  24 Jahre alt ?

•Nein, wir sind  18 Jahre alt.                                                                                                                                                                                                             •Nein , wir  sind  nicht  24  Jahre alt.                                                                                                                                                                                                       •Ja , wir sind  24  Jahre alt.

 

 

•Sind Sie 19 Jahre alt ?

•Nein,ich bin 17 Jahre alt.                                                                                                                                                                                                                     •Nein ,ich bin nicht 19 Jahre alt.                                                                                                                                                                                                    •Ja ,ich bin 19 Jahre alt.

 

•Sind Herr und Frau Kartal 50?

•Nein, sie sind nicht 50.                                                                                                                                                                                                                      •Nein, sie sind 47.                                                                                                                                                                                                                                      •Ja, sie sind 50.

 

Almanca Tanışma / sein

 

Almanca öğreniminde ” sein”  / ” olmak”  :

 Wer  bist  du?   ( Sen kimsin? )

 Wer sind  Sie?  ( Siz kimsiniz ?)

sein   düzensiz  çekime sahip  bir fiildir.Almanca derslerinde önemi çok büyüktür.                                                                                                                        Mutlaka çekiminin ezberlenmesi gerekir.

ich    bin         

du    bist        

er      ist  

sie     ist

es      ist

wir   sind 

ihr    seid    

sie    sind  

Sie    sind   

 

•Ich     bin   Ayla.                →  Ben Ayla yım.
•Du     bist   Ali  /  Ayla.     Sen Ali sin.
•Er       ist      Ahmet.           O Ahmet.
•Sie     ist    Aylin.               O Aylin.
•Es      ist                                →    Artikel’i das olan isimler için kullanılır.
•Wir   sind  Ali und Aylin.                    Biz Ali ve Aylin iz.
•Ihr    seid    Ahmet und Elif .             → Siz Ahmet ve Elif siniz.
•Sie    sind   Murat  und  Aylin.          →  Onlar Murat ve Aylin.
•Sie   sind   Ayla  Güler                            → Siz Ayla Güler siniz.

 

Soru – Cevap    /   Frage – Antwort  

Daha evel  belirtiğim gibi Almanca’da  soru sorarken iki türlü sorabiliyoruz.                                                                                                                    Diğer seçenek için   tıklayınız .

 

1. Soru kelimesi ile :        

 

Wer bist du ?  (  Sem kimsin?)           →   Ich bin   Ali . (  Ben Ali’im )

Wer  sind Sie ? (  Siz kimsiniz? )        →   Ich bin   Ali . (  Ben Ali’im )

Wer ist er?  (  O erkek kim? )               →  Er ist  Ali. (  O Ali. )

Wer ist  sie?  ( O bayan kim ? )          → Sie ist Ayşe . ( O Ayşe. )

Wer seid Ihr? (  Siz kimlersiniz? )  Wir sind  Ali und Ayşe. ( Biz Ali ve Ayşe’iz.)

 

2. Fiil  ( Yüklem )  ile :

 

Sind Sie Aylin Güller ? ( Siz Aylin Güler  misiniz ?)

       →  Ja, ich bin Aylin Güler.  ( Evet,ben Aylin Gülerim.

      → Nein,ich bin nicht Aylin Güler . ( Hayır,ben Aylin Güler değilim.)

→ Nein,ich bin  Ayşe  Gün . ( Hayır,ben Ayşe Gün’üm.)

 

  Seid ihr Elif und Murat ? ( Siz Elif ve Murat  mısınız ?)

Ja, wir  sind Elif und Murat .  ( Evet,biz  Elif ve  Murat’ ız.

→ Nein,  wir  sind nicht Elif und Murat .  (Hayır,biz  Elif ve  Murat değiliz.)

→ Nein, wir  sind Emre  und  Gizem .  ( Hayır ,biz Emre  ve  Gizem’iz.)

 

 

 Bist du Tim ? ( Sen Tim misin?)

→ Ja, ich bin Tim.  ( Evet,ben   Tim.  )

→ Nein,ich bin nicht Tim . ( Hayır,ben Tim  değilim. )

→ Nein,ich bin  Martin . ( Hayır,ben  Martin’ im.)

 

Ist sie  Elif ?   ( O Elif  mi ?)

Ja,  sie  ist Elif.  ( Evet,  o  Elif.  )

→ Nein, sie  ist  nicht Elif.  ( Hayır,   o  Elif  değil. )

 → Nein, sie  ist  Susi . ( Hayır,  o  Susi..)

 

 

 Ist er Murat ? ( O Murat mı? )

→ Ja,  er  ist   Murat.  ( Evet,  o  Murat.  )

→ Nein, er  ist  nicht . Murat  ( Hayır,   o  Murat  değil. )

 → Nein, er  ist  Barış . ( Hayır,  o  Barış.)

 

Almanca tanışma

Almanca’ da   Adınız ne ? diye sormak istediğimizde iki farklı kalıbı kullanabiliriz.                                                                                                               İlk kalıbımız: 

1. Wie heißen   …………  ile

Wie  heiβen Sie  ?  ( Adınız ne? )       Ich heiβe  Martin .( Benim adım Martin .)

Wie heiβt  du ?( Senirrn  adın ne ?   Ich  heiβe  Martin .  ( Benim adım Martin.)

  • Ich  heiβe   Ayla.                            Benim adım Ayla
  • Du   heiβt   Aylin.                           Senin adın Aylin.
  • Er    heiβt   Murat.                         Onun adı Murat.
  • Sie   heiβt   Eli.f                               Onun adı Elif.
  • Es    heiβt
  • Wir  heiβen  Tom und Elif.           Bizim adımız Tom ve Elif.
  • Ihr   heiβt     Ali und  Klaus.         Sizin adınız Ali ve Aylin.
  • Sie   heiβen  Murat und Aylin.    Onların adı Murat ve Aylin.
  • Sie   heiβen  Ayşe  Onat.              Sizin adınız Ayşe  Onat

 

 Şahıs zamirleri:

ich    →   ben

du    →    sen

er    →     o , onu  erkek, 3.tekil şahız eril için

sie   →    o , onu  bayan, 3.tekil şahız dişil için

es    →     o  ,onu  3.tekil şahız  Artikel ‘i ‘’  das ‘’   olan isimler için  zamir

wir   →  biz

ihr  →  siz

sie  → onlar

Sie  → SİZ  Saygınlık

Almanca ‘da iki türlü soru sorabiliriz. 

1.Soru kelimesi ile:

2.Yüklem ile:

                  Soru kelimesi ile Soru sorarken:

- soru kelimesi                  :  Wie

-sonra  yüklem ( Fiil )  :  heiβen

-sonra   şahıs zamiri.     :  ich,du,er,sie,es,wir,ihr,sie,Sie

1. Almanca ‘da sorularımızı ‘’  W’’  harfi ile başlayan soru kelimesi  ile sorabiliriz.                                                                                   Bu durumda sorular aşağıda belirtildiği gibi sorulur.

Soru kelimesi           Wie

Yüklem                         heiβen  ( şahıs zamirine göre çekimi yapılacak )

Şahız zamiri                 →  Sie  ( saygınlık)

 Wie  heiβen  Sie ?( saygınlık)        Ich  heiβe   Ayla  Güler.

Sizin adını  ne?                                            Benim adım Ayla  Güler.

 ÖRNEKLER:

Wie  heiβt du ?( Senin adın ne ?)     Ich  heiβe   Ayla  Üstün.( Benim adım Ayla Güler )

Wie  heiβt  Frau Üstün ?                   Sie  heiβt   Ayla .

Wie  heiβt  Herr Üstün ?                   Er   heiβt  Ekrem.

Wie  heiβt sie ?                                         Sie   heiβt   Elif.

Wie  heiβt er ?                                           Er    heiβt   Murat.

Wie  heiβt  ıhr ?                                       Wir heiβen     Ali und  Klaus.

 

Almanca’dak  yalın hal ( Nominativ) şahız  zamiri olarak   3 tane  SİE  vardır.

1.  Sie -   bayanlar için  o veya  onu  derken kullanacağız

2. Sie   – onlar  çoğul  

3. Sie – saygınlık.  ( Saygınlık olan Sie her zaman büyük yazılır.)

 

              Yüklem  ile soru sorarken:

Yüklem                 heiβen  ( şahıs zamirine göre çekimi yapılacak )

Şahıs zamiri      du

İsim                       Pınar  Altan

ÖRNEKLER:

  Heiβt  du Pınar Altan? ( Senin adın Pınar Altan mı?)

→ Ja, ich  heiβe  Pınar Alatn. ( Evet,benim adım Pınar Altan)

 Nein, ich heiβe  nicht  Pınar Alatn. ( Hayır,benim adım Pınar Altan değil.)

→ Nein, ich heiβe     Pelin  Kibar. ( Hayır,benim adım Pelin Kibar.)

 

  Heiβt du  Ahmet  Güler?

 Ja, ich  heiβe  Ahmet  Güler.( Evet,benim adı Ahmet  Güler. )

Nein, ich heiβe nicht  Ahmet  Güler.( Hayır,benim adım Ahmet  Güler değil.)

, ich heiβe  Ali  Temiz  .( Hayır,benim adım Ali  Temiz.)

 

Heiβt sie   Elif ?            

 →    Ja, ich  heiβe  Elif.  ( Evet,benim adı Elif. )

  Nein, ich heiβe   nicht   Elif ..( Hayır,benim adım Elif  değil.)

 →   Nein,ich heiβe   Karin .( Hayır,benim adım Karin .)

 

 Heiβt  er  Ahmet ?       

  Ja, ich  heiβe Ahmet .  ( Evet,benim adı  . Ahmet )

 →  Nein, ich heiβe nicht  Ahmet. ( Hayır,benim adım Ahmet değil.)

 →Nein, ich heiβe   Anton .( Hayır,benim adım  Anton.)

 

4. Heiβt ihr  Elif und Eray ?

 →  Ja, wir  heiβen  Elif und Eray .  ( Evet,bizim  admızı  Elif und Eray )

    Nein, wir  heiβen  nicht   Elif und Eray . ( Hayır,bizim  adımız Elif und Eray  değil.)

 →   Nein, wir  heiβen  Emine und Gülten .( Hayır,bizim adımız  Emine und Gülten .)

 

 

 

 

 

 

Almanca Selamlaşma

1 A     Hallo, wie geht es dir ?

Selamlaşma

Hallo !        Merhaba                                            

Guten Morgen!   Günaydın                  

 Guten Tag!  İyi günler

 Guten Abend! İyi Akşamlar                        

Grüβ dich! Merhaba      

Grüβt euch! Merhabalar

Grüβ Gott! Merhaba                                                      

Servus ! Günaydın, Merhaba,İyi Akşamlar

Grüezi! Günaydın,Merhaba,İyi Akşamlar

 

Vedalaşma

Auf Wiedersehen , Frau  Müller

Bis dann,Martin

Tschüs!    Hoşça kal

Bis morgen! Yarın görüşürüz

Bis später!   Guten Abend!

 

Bis bald!    Görüşürüz

Bis gleich! Birazdan görüşürüz

Bis dann!  Görüşürüz

A     Auf Wiedersehen! Allaha ısmarladık

Gute Nacht!   İyi  geçeler       

Tschüs! Mach’s gut! Hoşça kal kendine iyi bak

Alles Gute! Tekrar görüşmek üzere

Schlaf gut! İyi uykular

Einen schönen Tag noch!  ( Hayırlı günler